Kommunikation

Udvalgets primære opgaver:

  • Hjemmeside
  • Klubblad
  • Kontakt til pressen

Hjemmesiden holdes løbende ajour. Indlæg, resultater m.m. lægges på hjemmesiden af personer med rettigheder til dette. Det er primært udvalgenes/medlemmernes ansvar, at der bliver lagt informationer på hjemmesiden.

Webmasters primære opgave er at vedligeholde den tekniske opsætning af hjemmesiden.

Indlæg sendes til redaktøren på klubbladet fx via mail (hellesemail@icloud.com).