Børn- og ungeudvalget

Udvalgets opgaver består i at sikre og bakke op om klubbens ungdomsaktiviteter. Udvalget har overblik over træner/ instruktørbehov, hjælper med at organisere arrangementer og støtter samarbejdet på tværs i ungdomsafdelingen.

Udvalget tilrettelægger aktiviteter for børn og unge og hjælper med at informere resten af klubben om ungdomsarbejdet og på at inddrage forældre mere.

Dorte Gilså Hansen, Ungdomstræner havkajak

Anette Henriksen, træner for børn og unge havkajak og kontaktperson til bestyrelsen