Ordensregler for Kajakklubben Strømmen

1.1
Når man bliver medlem af Kajakklubben Strømmen, får man et eksemplar af klubbens vedtægter og øvrige bestemmelser, som man skal orientere sig i.

1.2
Alle medlemmer bør orientere sig i de meddelelser, som klubben slår op.

1.3
Hvis et medlem overtræder klubbens vedtægter eller øvrige bestemmelser, kan bestyrelsen give medlemmet karantæne. Hvis medlemmet gentager overtrædelsen, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende.

2. Adgang, oprydning og vedligehold

2.1 
Alle aktive medlemmer kan købe en nøgle til klubhuset. Klubben refunderer ikke beløbet, hvis et medlem melder sig ud. Nøglen er personlig og må ikke lånes ud til nogen, der ikke er medlem.

2.2 
Det er medlemmernes ansvar at sørge for, at der er ryddet op og gjort rent i klubhuset og på klubbens område, samt at overholde retningslinjer for brug af klubhus og klubbens område.

2.3 
Når et medlem forlader klubhuset som den sidste, er man ansvarlig for, at der er låst overalt og slukket, hvor lyset ikke er automatisk.

2.4
Hvis et medlem låner klubbens udstyr, inventar eller værktøj, skal det leveres tilbage straks efter brug.

2.5
Hvis et medlem beskadiger eller opdager skader på udstyr, kajakker, inventar eller klubhus, meddeler man det til bestyrelsen, som sørger for reparation med sagkyndig hjælp.

2.6
Hvis et medlem opbevarer vest, overtræk eller pagaj i kajakhusene eller evt. andet udstyr i egen kajak, skal det være mærket med navn. Personlige ejendele må ikke opbevares i klubhuset. Udstyr uden navn afleveres og kan afhentes i værkstedet.

2.7
Brug af andres udstyr uden ejerens tilladelse kan medføre karantæne og ved gentagelse medføre eksklusion.

2.8
Hvis et medlem låner klubbens udstyr ud over én dag til ture, der ikke er opslået på rokort, skal man have bestyrelsens tilladelse. Hvis man låner klubbens udstyr, bærer man det fulde ansvar for det, man har lånt. Hvis der opstår skader på grund af uforsvarlig brug, skal låneren dække udgifterne til reparation.

3. Klubbens kajakker

3.1
Kajakkerne bæres op, tørres af og lægges på plads efter brug. Kajakkerne må ikke efterlades på broen, på pladsen foran klubhuset eller ligge fortøjet i længere tid ved broen.

3.2
Der må ikke være flere personer i en kajak, end den er bygget til.

4. Gæsteroning

4.1
Klubbens medlemmer, der er frigivet til roområde C, kan tage højest to gæster med på vandet. Klubbens instruktører kan tage op til 8 gæster med ud at ro. Medlemmerne skal være særligt forsigtige, når de tager gæster med på vandet.

4.2
Gæsteroning sker på gæsternes eget ansvar.

4.3
Gæster behøver ikke at have tilhørsforhold til en kajakklub. Gæsteroning må ikke træde i stedet for medlemskab.

4.4

Medlemmerne må kun tage gæster, der er frigivet eller har IPP2-bevis, med på vandet i vinterhalvåret i perioden 1. oktober – 30. april.

4.5

Gæster kan anvende klubbens udstyr og faciliteter, dog ikke motionsrum.

4.6
Bestyrelsen fastsætter takst for gæsteroning (se regler for leje).

4.7
Forudsætningen for, at et medlem kan tage en gæst med ud at ro, er:

  • at medlemmet skriver gæstens fulde navn samt sit eget på rokort
  • at gæsten bærer svømmevest
  • at gæsten kan svømme
  • at der udvises særlig forsigtighed, især at medlemmet ikke må overlade gæsten til sig selv
  • Bestyrelsen kan give tilladelse til, at gæster og frigivne medlemmer fra andre klubber benytter klubbens faciliteter og udstyr.

5. Kursus

5.1
Klubben tilbyder nye medlemmer et begynderkursus, som giver ret til at ro alene inden for et bestemt roområde. hvis medlemmet består prøven.

5.2
Nye medlemmer, der har IPP2 bevis fra anden klub, screenes af en af Kajakklubben Strømmens instruktører, før medlemmet frigives til roområdet.

Sidst revideret januar 2023