Klubbens struktur

Generalforsamling

Generalforsamlingen er kajakklubbens højeste myndighed, som træffer de overordnede beslutninger på den årlige generalforsamling, der afholdes i februar måned. 
Generalforsamlingen godkender vedtægter, vision og strategier og fastsætter det årlige kontingent.

Bestyrelsen

Bestyrelsen bliver valgt af klubbens aktive medlemmer på generalforsamling.

Bestyrelsen har følgende opgaver:

 • varetager klubbens daglige drift og styrer budget og økonomi
 • beskriver og implementerer klubbens værdier og det overordnede formål, vision og strategier
 • udmønter klubbens vedtægter og andre bestemmelser, så de efterleves
 • nedsætter udvalg og arbejdsgrupper efter behov
 • godkender udvalgenes årlige planer og budget
 • en bestyrelsesrepræsentant for hvert udvalg fungerer som bindeled mellem udvalg og bestyrelse

Faste udvalg

Rammen for udvalgenes arbejde er :

 • iværksætter aktiviteter ud fra opgavelisten
 • laver en årlig plan og budget, der godkendes af bestyrelsen
 • planlægger kalender og følger op på budget
 • udvalget vælger selv en formand og inddrager andre af klubbens medlemmer efter behov
 • udvalget informerer og kommunikerer via hjemmeside, rokort, opslag og klubblad