Info og bilag

Info og bilag til Generalforsamling 2024

Dagsorden – Generalforsamling 2024

Bilag 1 - Beretninger 2023

Bilag 2 - Regnskab 2023

Bilag 2A - Regnskabsgennemgang 2023

Bilag 3 - Budget 2024

Bilag 4 - Kontingent

Bilag 5 - Indkomne forslag

 

Info og bilag til generalforsamling 2022
Dagsorden – Generalforsamling 2022
Bilag 1 – Beretninger 2022
Bilag 2 – Regnskab 2021
Bilag 3 – Budget 2022
Bilag 4 – Forslag til kontingent 2022
Bilag 5.1 – Gældende vedtægter for Kajakklubben Strømmen
Bilag 5.2 – Ændringsforslag til vedtægter for Kajakklubben Strømmen
Bilag 5.3 – Kommentarer til ændringsforslag til vedtægter for Kajakklubben Strømmen

Info og bilag til generalforsamling 2021
Dagsorden – Generalforsamling 2021
Bilag 1 – Beretninger 2021
Bilag 2 – Regnskab 2020
Bilag 3 – Budget 2021
Bilag 4 – Budget 2022
Bilag 5 – Byggeri

Info og bilag til generalforsamling 2020
Dagsorden – Generalforsamling 2020
Årsregnskab for 2019
Budget for 2020
Forslag til kontingent
Rettidig indkomne forslag
Bilag 1/2
Bilag 2/2
Projektgrundlag for klubhus

Info og bilag til generalforsamling 2019:
Dagsorden – Generalforsamling 2019
Formandens beretning

Udvalgenes beretninger
Kajakklubben Strømmen, skitseforslag fra arkitekt
Overslag på Ny tilbygning – incl. honorar m.v.
Overslag på renovering af ekst. klubhus
Overslag på Nyt klubhus – incl. honorar m.v.

Budget 2019
Årsregnskab for 2018

2018
Generalforsamling 2018, dagsorden og materiale

2017
2017 Dagsorden, indkomne forslag, regnskab m.m.