Medlemskab

Kajakklubben Strømmen er en klub med masser af aktiviteter, naturoplevelser og socialt samvær. Det er muligt at ro havkajak, turkajak, kapkajak, surfski og SUP (Stand Up Paddle Boards). Du kan selv vælge, om du vil ro korte eller lange ture – alene eller sammen med andre. Klubben arrangerer også fælles roture af forskellig længde og varighed i løbet af året.

På land har vi masser af gode faciliteter. Der er bl.a. et motionsrum med 2 kajak-ergometre samt forskelligt træningsudstyr.  Og så er der selvfølgelig aftenerne med fællesspisning, tekniktræning og hygge. Der er svømmehal om vinteren, aktiviteter på vandet og i klubhuset hele året, og der er noget for alle.

For børn/unge er det muligt ro på et af klubbens børne/ungdomshold eller ro sammen med en anden frigivet roer i henhold til klubbens sikkerhedsregler.

Ønsker du at blive medlem i Kajakklubben Strømmen, er der nogle ting, der er gode at vide:

  • Voksne: Alle kan blive medlem, men for at blive frigivet roer – dvs. få lov til at ro alene – skal du bestå klubbens Begynderkursus eller have et IPP2 bevis fra anden klub/ udbyder.
  • Børn og unge: Kan blive medlem sammen med en forældre/værge eller ved at blive tilmeldt et børne- eller ungdomshold. Holdene tager nye børn og unge ind løbende. 
  • Klubben har et begynderkursus i både tur- og havkajak.
    Kurserne afholdes i foråret og starter med en fælles informationsaften, hvor man vælger, hvad man vil frigives til. Det vil være muligt senere at blive frigivet til en anden kajaktype.
  • Kommer du fra en anden klub eller på anden vis har de færdigheder, der kræves, vil en af klubbens instruktører sammen med dig vurdere, om du kan blive frigivet uden begynderkursus.
  • Ønsker du at blive passivt medlem og dermed støtte klubben, samt evt. deltage i klubaktiviteter på land, er dette også en mulighed. Bemærk at du som passiv medlem ikke har adgang til at benytte klubbens udstyr (herunder motionsrum og sauna). Roning kan kun ske i begrænset omfang og efter aftale med bestyrelsen

Yderligere oplysninger – ring til:

  • Instruktør havkajak, Rene Eriksen tlf. 4046 5561 eller mail til re-consult@stofanet.dk
  • Instruktør turkajak, Dorte Søndergaard tlf. 2424 6076 eller mail til dorte_soendergaa@hotmail.com
  • Instruktør børn og unge, Dorte Gilså Hansen tlf. 2498 4088 eller mail til dgh@dadlnet.dk

Indmeldelse: https://www.kajakklubbenstrommen.dk/indmeldelse