Instruktørudvalg

Udvalgets arbejde består i at afholde kurser for nye roere, tildele ro-områder for begyndere samt at få integreret de nye medlemmer ved kursets afslutning. Udvalget evaluerer ved kursusafslutning og giver input til bestyrelsen i forhold til udvikling af begynder- og andre kurser. Udvalget planlægger lån af svømmehal sammen med børn og ungdomsudvalg.

  • Begynderkurser i hav- og turkajak
  • Tildeling af ro-områder samt ajourføring af ro-områder
  • Svømmehal
  • Første integrering af medlemmer og introduktion til klubliv og forventninger
  • Aktive ungdomsinstruktører
  • Koldtvandskursus