Gæsteroning

Forudsætningen for at kunne tage en gæst med ud at ro er, at:

  • gæsten skal skrives på det elektroniske rokort med fulde navn, samt navn på det medlem som man er med, a
  • gæsten bærer svømmevest
  • gæsten kan svømme
  • der udvises særlig forsigtighed, herunder at gæsten ikke overlades til sig selv.

Betaling for gæsteroere:
Børn (indtil 17 år): 25,- kr. – Voksne: 50,- kr.

Mobilepay til 43105.
Angiv betaler(klubmedlem) og skriv ”Gæsteroning”

Betaling kan også ske til konto 0755-3223605973. Angiv betaler (klubmedlem) og skriv ”Gæsteroning”.

Nedenfor kan du læse den fulde ordlyd af Strømmens regler for gæsteroning, som de står i klubbens ordensregler: §2.8

Regler for gæsteroning §2.8
Klubbens frigivne medlemmer med roområde C, kan tage max to gæster med ud at ro. Det påhviler medlemmet at være ekstra forsigtig, når gæster tages med ud.

Gæster behøver ikke at have tilhørsforhold til en kajakklub.
Anvendelse af adgang til gæsteroning, må ikke træde i stedet for medlemskab.
Gæsteroning i perioden 1. oktober – 30. april(vinterhalvåret), må kun gennemføres med gæster der er frigivet/har EPP2 bevis.

Gæster kan anvende klubbens materiel og faciliteter. Gæsteroning sker på gæsternes eget ansvar. Gæsteroning sker til den af bestyrelsen fastsatte takst.

Betaling sker via
Mobilepay til 43105, angiv betaler(klubmedlem) og ”Gæsteroning”  eller overførsel til konto 0755-3223605973, angiv betaler(klubmedlem) og ”Gæsteroning”

Takster 2015:
Børn (indtil 17 år) kr. 25,-, Voksne kr. 50,-.
Forudsætningen for at kunne tage en gæst med ud at ro er, at:

  • gæsten skal skrives på det elektroniske rokort med fulde navn, samt navn på det medlem som man er med
  • gæsten bærer svømmevest
  • gæsten kan svømme
  • der udvises særlig forsigtighed, herunder at gæsten ikke overlades til sig selv.

Bestyrelsen kan herudover give tilladelse til at gæster og frigivne medlemmer fra andre klubber benytter klubbens faciliteter og materiel.