Idrætsudvalg

Udvalget har til formål at stimulere og understøtte stævner og konkurrencer på voksenplan.

Der planlægges lokale aktiviteter, samt annonceres stævner via rokort, hjemmeside samt opslagstavle.

I det daglige varetages fællestræning for interesserede samt teknikretning.

Udvalget arbejder løbende med vedligehold samt forbedringer af klubbens motionsrum, herunder udstyr samt ergometre. Udvalget vurderer løbende behov for indkøb af udstyr herunder pagajer og kajakker.

Kontaktperson: Simon L. Kristensen